lắp đặt camera CAMSEA

Lắp đặt camera IP CAMSEA

Không cần tên miền - Plug and Play

Công nghệ điện toán đám mây

CAMERA IP CAMSEA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

camera ip dome hong ngoai esc-1005ND

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY ESC-1005ND cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính: 4mm. Tầm nhìn 10-15m

Giá: 3,802,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai 1006nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC - 1006NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính:6mm. Tầm nhìn 10-15m

Giá: 3,802,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-1007nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC - 1007NT chuyên dùng gắn ngoài trời cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính chuẩn 6 mm, 2 Led hồng ngoại Array. Tầm nhìn 20-25m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 720P.

Giá: 3,891,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-2008NT

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC - 2008NT chuyên dùng gắn ngoài trời cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính chuẩn 6 mm, 2 Led hồng ngoại Array. Tầm nhìn 30-35m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 1080P.

Giá: 5,189,000 VNĐ

camera ip dome hong ngoai esc-1304ND

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY ESC-1304ND cảm biến CMOS(vỏ nhựa)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*1024/1.3Mp
- Ống kính chuẩn 4 mm. 1 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 960P.

Giá: 2,237,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-1001nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC-1001NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính chuẩn 4 mm. 3 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 720P.

Giá: 1,878,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-2001nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC-2001NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính chuẩn 4 mm. 3 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 1080P.

Giá: 3,266,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-2002nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC-2002NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính chuẩn 6 mm. 2 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 20-25m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 1080P.

Giá: 3,802,000 VNĐ

camera ip dome hong ngoai esc-2005nd

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY ESC - 2005ND cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính: 4mm. Tầm nhìn 10-15m

Giá: 4,473,000 VNĐ

camera dome hong ngoai esc-vu517AR

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC - 2006NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính chuẩn 6 mm. Tầm nhìn 10-15m

Giá: 4,473,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-1007nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC - 2007NT chuyên dùng gắn ngoài trời cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính chuẩn 6 mm. 2 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 20-25m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 1080P.

Giá: 4,652,000 VNĐ

camera ip dome hong ngoai esc-1004ND

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY ESC-1004ND cảm biến CMOS(vỏ nhựa)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*720/1Mp.
- Ống kính chuẩn 4 mm. 1 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 720P.

Giá: 1,655,000 VNĐ

camera ip dome hong ngoai esc-2004ND

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY ESC-2004ND cảm biến CMOS(vỏ nhựa)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1920*1080/2Mp.
- Ống kính chuẩn 4 mm. 1 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 1080P.

Giá: 3,086,000 VNĐ

camera dome hong ngoai esc-1301nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC-1301NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*1024/1.3Mp
- Ống kính chuẩn 4 mm. 3 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 10-15m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 960P.

Giá: 2,460,000 VNĐ

camera ip than hong ngoai esc-1301nt

Camera IP thân hồng ngoại Led ARRAY ESC-1302NT cảm biến CMOS(vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3" SONY CMOS.
- Độ phân giải:1280*1024/1.3Mp
- Ống kính chuẩn 6 mm. 2 Led hồng ngoại. Tầm nhìn 20-25m
- Tốc độ frame hiển thị :25fps 960P.

Giá: 2,997,000 VNĐ

Tư vấn bán hàng

Skype :
Yahoo : Yahoo
Hà Nội 0932 33 11 28
Hải Phòng 091 233 2473
Quảng Ninh 0904 572 090
Email : info@cbis.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật 1 : 09345 13328
Kỹ thuật 2 : 0123 603 8858
Email : support@cbis.vn

Đối tác khóa khách sạn

Phần mềm khách sạn